Velké změny na poli zdravotního pojištění

Nemocenské dávky – opět se mění jejich vyplácení! Od června tohoto roku bude totiž vyplácena nová nemocenská dávka, a tou je dlouhodobé ošetřovné. Mnoho lidí zajímá také zdravotní pojištění cena. Kdo má na tuto dávku nárok? Nárok vzniká každému pojištěnci, který je pověřen k ošetřování člena rodiny, jež potřebuje dlouhodobou péči v domácím prostředí. Podmínkou pro očr je […]