Velké změny na poli zdravotního pojištění

Nemocenské dávky – opět se mění jejich vyplácení! Od června tohoto roku bude totiž vyplácena nová nemocenská dávka, a tou je dlouhodobé ošetřovné. Mnoho lidí zajímá také zdravotní pojištění cena.

Kdo má na tuto dávku nárok?

Nárok vzniká každému pojištěnci, který je pověřen k ošetřování člena rodiny, jež potřebuje dlouhodobou péči v domácím prostředí. Podmínkou pro očr je takové zhoršení stavu nemocného, aby vyžadovala minimálně sedmidenní hospitalizaci v nemocnici a potvrzení od doktora, že další celodenní péče bude potřeba déle než dalších třicet dní. Samozřejmostí je, že si dotyčná osoba platí zdravotní pojištění. Placení zdravotního pojištění je naprosto nezbytné.

Pro koho je tedy zdravotní pojištění povinné?

  • Pro každého, kdo je v České republice přihlášený trvalým pobytem bez ohledu na to, jaké je jeho státní občanství.
  • Osoby, které jsou zaměstnány ve firmě, jež má sídlo či trvalý pobyt na území České republiky i v případě, že daná osoba zde trvalý pobyt nemá. Pracovněprávní vztah udává nutnost placení zdravotního pojištění.

Kdy vzniká povinnost placení zdravotního pojištění?

  • Okamžitě dnem narození dítěte, samozřejmě za předpokladu, že jde o osobu s trvalým bydlištěm v České republice.
  • Dnem, kdy začala osoba bez trvalého pobytu pracovat pro firmu se sídlem v České republice.
  • Dnem, kdy vám bude schváleno povolení pro trvalý pobyt v České republice.

Kdy naopak povinnost placení zdravotního pojištění zaniká?

  • Případem smrti pojištěného člověka či jeho prohlášení za mrtvého.
  • V den, kdy osoba pracující pro firmu se sídlem v České republice podepíše výpověď a jejich pracovní vztah končí.
  • Ve chvíli, kdy osoba ukončí trvalý pobyt v České Republice.

V České republice tedy nelze být nepojištěn. Zaměstnaným osobám platí zdravotní pojištění zaměstnavatel, osobám na úřadě práce jej hradí stát a podnikatelé si jej hradí sami – aktuálně je výše zdravotního pojištění ve výšce 1.080 Kč měsíčně.

Autor příspěvku: admin