Ekologickou likvidací automobilů se zabývá SbohemAUTO

Máte doma bouraný automobil či nepojízdný vrak a potřebujete, pro jeho odhlášení, splnit podmínku, kterou je ekologická likvidace vozidel? Pak se obraťte na společnost SbohemAUTO.

Ekologická likvidace auta

Ekologickou likvidaci automobilů ustanovuje zákon o odpadech. Ten má výrazný vliv a zpřísňuje podmínky z pohledu na ochranu životního prostředí a na služby týkající se likvidace autovraků. Ty totiž spadají, bez jakékoli výjimky, do kategorie nebezpečného odpadu a jako s takovým je potřeba s nimi i nakládat. Obsahují, kromě jiného, i provozní kapaliny a jedovaté látky, které ohrožují jak přírodu, tak i lidské zdraví.

Autovraky přebírají k likvidaci akreditovaná recyklační centra, která se ekologickou likvidací zabývají. Autovraky jsou zde podrobeny přesně stanovenému postupu zpracování. Pro demontáž se zde využívají moderní technologie, které jsou speciálně vyvinuté pro jejich odbornou demontáž a ekologickou likvidaci. Vrak vozidla je nejprve kompletně rozebrán a všechny součástky jsou předány k další recyklaci. Vše kovové je odesíláno do hutí. Také plasty jsou dále používány k recyklaci.

Předávka vozidla společnosti SbohemAUTO

Ekologická likvidace auta cena je příznivá.

Rozhodnete-li se oslovit pro ekologickou likvidaci společnost SbohemAUTO, připravte si platný doklad totožnosti. Může to být občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud nejste majitelem vozidla, pak i jeho plnou moc, která nemusí být ověřená notářem. Dále budete potřebovat velký technický průkaz. Některé podstatné údaje z něj se vyplňují do potvrzení o ekologické likvidaci vozidla. Samozřejmostí je pak fyzické předání vozidla pracovníkům společnosti. Po jeho předání obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci vozidla. Pokud je váš automobil nepojízdný, zaměstnanci společnosti zajistí jeho bezplatný odtah.

Všechny důležité informace naleznete na stránkách sbohemauto.cz.

Autor příspěvku: admin