Účel zakládání svěřeneckých fondů

Svěřenecký fond je soubor majetku, který jeho majitel vyčlení ke konkrétnímu účelu. Zakladatelem může být fyzická i právnická osoba. V tuzemsku není tento institut zatím příliš využíván, ale ve světě mají svěřenecké fondy dlouhou tradici. Chcete-li se o této možnosti ochrany majetku dozvědět více, poskytnou vám potřebné informace webové stránky pražské společnosti Alpha Citizen.

Jaký má svěřenecký fond význam?

Jeho význam spočívá v ochraně majetku, který jeho majitel a poté zakladatel fondu vyčlení k určitému účelu. Tento vyčleněný majetek zůstane plně anonymní a nemá žádnou formální právní subjektivitu. Jinými slovy s ním nelze nijak nakládat, to znamená ani prodávat, ani darovat či jinak převádět na jinou osobu. O majetek ve svěřeneckém fondu se stará správce pověřený zakladatelem fondu. Úkolem správce je hlídat naplňování účelu fondu a snažit se o rozšiřování jeho majetkové podstaty. Na případný prospěch z fondu má nárok pouze beneficient, kterého rovněž určí zakladatel.

Jaký majetek lze do svěřeneckého fondu vložit?

Svěřenecký, nebo také svěřenský fond může založit jak fyzická, tak i právnická osoba, která pro tento krok může mít buď svůj soukromý, nebo veřejně prospěšný zájem. Druhý účel je v zahraničí velmi obvyklý. Za účelem založení svěřeneckého fondu může jeho zakladatel ze svého stávajícího majetku vyčlenit jakoukoliv movitou nebo nemovitou věc. Nahlíženo z právnického pohledu lze svěřenecké fondy připodobnit k nadacím, které však nenabízejí takovou variabilitu a také jsou podrobeny většímu dohledu ze strany státu.

K jakým účelům svěřenecké fondy slouží?

  • Fyzická osoba může svěřenecký fond založit z důvodu zabezpečení sebe, nebo i celé rodiny. Svůj majetek tak může ochránit třeba před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny, nebo před exekucí
  • Firmy využívají tento institut k zajištění správy podniku, jako formu zaměstnaneckých benefitů nebo k ochraně před insolvenčním řízením v případě platební neschopnosti
  • Veřejně prospěšné fondy slouží k financování kulturních, vzdělávacích či jiných veřejně prospěšných a ušlechtilých projektů.

Autor příspěvku: admin