Výlet do minulosti na tajemný vrch Chotuc

Záhadami opředený vrch Chotuc se nachází ve Středočeském kraji nedaleko Nymburka.

Tyčí se nad krajem jako významná dominanta tohoto kraje a kromě toho že je to významná přírodní památka byl vrch tento v dávných dobách pohanským obětištěm. Mnoho lidí je dodnes přesvědčeno, že jeho magie a duchovní síla dodnes nevymizela.

Pradávné legendy

V 5.- 6. století před naším letopočtem se tento vrch stal sídlem Keltů, kteří zde vybudovali oppidium – své duchovní místo. To pak vyhořelo, ale Chotuc zůstal duchovním místem a jako symbol pohanských božstev pro mnoho lidi z okolí. To se nelíbilo křestaňským kněžím a dali zde budovat kostel Nejsvětější trojice, aby jim ukázali tu správnou víru. Ale keltský duch už zůstane navždy vetkán do vrstevnic tohoto kopce.

Poklad, magické byliny a čarovné klokočí

Podle legendy se na Chotuci ukrývají poklady. Kdysi měl jeden pastýř velké štěstí. Jeho ovce se zatoulala do skal a pastýř jdoucí za jejím hlasem našel ve skále poklad. Patrně proto, aby mu vesničané nezáviděli, pastýř rozumně odešel do ciziny, kde žil v krásném domě, po boku krásné manželky, krásný a dlouhý život.

Další legenda praví, že o zázračné noci před svátkem svatého Jana mají byliny na Chotuci zázračnou moc. Musejí ale být utrženy mezi 23 – 24 h noční. Pokud se ale v bylinách dobře nevyznáte, nebo utrhnete-li je v jinou hodinu, můžete být „zakleti“ do hlubokého spánku a probudíte se, až když byliny odkvetou.

Klokočí, které na Chotuci hojně roste a z kterého se vyrábí korálky do růžence, je také spojeno s pověstí o chlapci, který zde právě v klokočí našel kdysi tři zlaté pruty. Chtěl si je samozřejmě vzít, ale jak se jich dotkl, pruty rychle zmizely v zemi a chlapec vážně onemocněl. Přísahal, že když se uzdraví, nechá postavit u klokočí sloup s obrazem sv. Trojice. Svůj slib dodržel, na místě sloupu dnes ale stojí již jen zmíněný kostelík.

Záhady a ještě větší záhady

Tajemné kruhy

Záhady kolem Chotuckého vrchu se dějí dodnes. V roce 1999 se tu objevily kruhy v obilí.

První mezi obcemi Křinec a Mečí, téměř na úpatí vrchu. Objekt byl oválný s průměrem 8 m. Většina stébel ječmene byla ohnuta ve směru hodinových ručiček. Druhý kruh se objevil asi po 14ti dnech, jeho průměr byl asi 6m a stébla byly tentokrát obrácena opačným směrem. K těmto místům nevedly žádné přístupové cesty, nenašly se ani žádné stopy po nějakém dopravním prostředku, či lidských stopách.

Průnik do časoprostoru

Ještě větší záhadou zůstává fakt, že podle mnoha svědků je dodnes v okolí Chotuckého kopce slyšet zvuk dávných půtek, dusot koní i zvuk lokomotivy, která tu už dlouhá léta nejezdí. Tyto paranormální jevy nasvědčují tomu, věří odborníci, že je zde jakási brána do jiných časů, či reality. Chutocký vrch prostě zůstává záhadným i v 21. století.

Autor příspěvku: admin