Co se děje s odpadem, který třídíme do kontejneru

Při celé řadě činností vznikají různé druhy odpadu, se kterým je potřeba správně a vhodně naložit. Každý ví, pro jaké druhy odpadů slouží barevné kontejnery rozmístěné po městech a vesnicích. Víte však, co se děje s odpadem dál?

Směsný komunální odpad

Vzniká po vytřídění všeho, co se dá recyklovat. Ten míří do zařízení pro energetické využití odpadu nebo na skládku. Slouží tak k výrobě něčeho užitečného nebo je potřeba jej bezpečně uložit a to tak, aby nebyl nebezpečný nejen pro lidi, ale i pro životní prostředí.

Vytříděný odpad z barevných kontejnerů

Svozové firmy takto vzniklý odpad odvážejí na třídící linky, na nichž se ještě dále třídí, upravuje a připravuje k dalšímu zpracování. Papír je potřeba roztřídit na noviny, časopisy, kartony a další druhy. Plasty se dále třídí podle barev, stejně tak sklo. Všechny odpady se zbaví nežádoucích příměsí, slisují se do balíků a vydávají se na cestu k recyklaci, při níž vznikají výrobky nové nebo jsou přidávány jako další suroviny pro výrobu nových předmětů.

Recyklace papíru

Roztříděný papír se používá zase k výrobě papíru a lze jej recyklovat až sedmkrát. Můžeme se s ním setkat v podobě školních sešitů, papírových tašek, lepenkových krabic, obalů na vajíčka nebo třeba toaletního papíru. Recyklací nápojových kartonů vznikají stavební desky, které jsou vhodné pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Recyklace skla

Nejprve se musí odstranit mechanické nečistoty, sklo se třídí na čiré a barevné a následně se drtí. Pak může být přidáno do směsí na výrobu skla nového. Nejčastěji se skleněný odpad využívá pro výrobu skleněných lahví na nápoje. Skleněný odpad se dá recyklovat donekonečna.

Recyklace plastů

Opět nejprve dochází k jejich třídění. Zvláště se vybírají PET lahve a třídí se dále podle barev, fólie a polystyren. Zbylé směsi se lisují do balíků a jsou dopravovány na recyklační linky, kde se dále zpracovávají.

PET lahve se melou na drobné kousky, dochází k jejich praní a sušení a vytvářejí se z nich vlákna, která se používají při výrobě koberců, netkané textilie, jako výplň do spacáků a zimních bund.

Směsné plasty se melou a pomocí tepla dochází k jejich lisování do forem. Vznikají pak napodobeniny dřeva, zatravňovací nebo zámková dlažba, koše na odpad, zahradní nábytek nebo třeba protihlukové stěny, které se instalují podél dálnic.

Autor příspěvku: admin