Záhadné plavby u Bermudského trojúhelníku

Když se v prosinci roku 1872 mezi Azory a portugalským pobřežím objevila loď Mary Celeste, nikdo ještě ani netušil, jakou hrůzu tato narychlo opuštěná loď, která byla unášena mořským proudem, ukrývá. Na palubě se nacházel deník, ze kterého bylo patrno, že naposledy byla loď osídlena posádkou v oblasti Bermudského trojúhelníku a potom již po ní nebylo stopy.

Po prozkoumání lodi se zjistilo, že prakticky všechno zůstalo tak, jak bylo po vyplutí. Loď byla zcela funkční, a dokonce se v jejím podpalubí našel náklad v hodnotě třiceti tisíc dolarů, což byl v té době obrovský majetek. Našlo se mnoho indicií, že posádka musela opustit loď doopravdy rychle – jako třeba otevřená lahvička s mlékem na stole.

Nebyli to piráti?

Jako první se začalo věnovat hypotéze, že palubu Mary Celeste přepadli piráti z Dei Gratie. Jenže proč by nechávali v podpalubí tak cenný náklad? Stejně tak nebyly na lodi žádném stopy po boji, jako třeba zaschlá krev nebo jamky po střelách – bez toho by se přeci násilné přepadení neobešlo! Jediné poškození, které se na lodi našlo byla velká rýha na jejím boku – ta zůstala dodnes nevysvětlena.

Může za to infrazvuk?

Zvuk o nízkém kmitočtu může způsobit závažné problémy v lidském těle, stejně jako strach, paniku či šílenství – je tedy možné, že celá posádka v hrůze naskákala do moře? Nebo má tuto prázdnotu na svědomí něco nadpřirozeného, jako ufo či nějaké bájné zvíře? Nicméně, je pravdou, že v Bermudském trojúhelníku se takové podezřelé věci dějí opravdu často.

Záhadný Bermudský trojúhelník

Nejenom posádka Mary Celeste, ale také i loď Cyclops s posádkou, která činila 309 mužů a náklad manganové rudy, v této oblasti zmizela. Bylo prokázáno, že loď se nepotopila a i přesto, že byla vybavena výkonnou vysílačkou, její frekvence se již nikdy nepodařilo zachytit.

Kam se tedy všichni poděli?

Autor příspěvku: admin